วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

เหตุที่เอลียาห์จำเป็นต้องมาก่อนพระเยซู เพราะชื่อ "เอลียาห์" แปลความหมายได้ว่า "พระเจ้าของข้าคือพระยาห์เวห์" (Yahweh is my Lord)

ตลอดชีวิตของเอลียาห์เป็นการประกาศนามพระเจ้า ขอให้ชีวิตของเราเป็นเช่นเดียวกับท่านด้วยเทอญ 

อาแมน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น