วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

ชาวยิวรู้จักพระเยซู แต่ไม่เชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้า เพราะสำหรับชาวยิว "ถ้าพระแมสสิยาห์เสด็จมาจริงๆ โลกจะต้องมีแต่สันติสุข" 

สำหรับคริสตชน เราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระแมสสิยาห์ เป็นพระเจ้าที่เราต้องร่วมมือสร้างสันติสุขให้บังเกิดขึ้นบนโลก เพราะพระองค์ทรงเริ่มไว้ให้เป็นแบบอย่างแล้ว

ขอให้เราร่วมมือกับพระองค์ในการสร้างสันติอันแท้จริงทุกวันเทอญ

อาแมนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น