วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

เมื่อวานเราได้อ่านเรื่องราวการแจ้งสารของอัครทูตสวรรค์กาเบียลแก่ "เศคาริยาห์" และวันนี้ได้อ่านเรื่องราวการแจ้งสารแก่ "พระนางมารีย์" มีความเหมือน หรือ แตกต่างกันอย่างไรบ้างหรือไม่?

พ่อเชิญชวนให้สังเกตท่าทีของทั้สองคน 
เศคาริยาห์ - มีความสงสัย ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้
พระนางมารีย์ - น้อมรับ เพียงแต่ขอความกระจ่างชัดว่าจะเป็นไปอย่างไร

พี่น้องครับ ขอให้ความเชื่อดังเช่นพระนางมารีย์ เป็นต้นแบบความเชื่อของเราคริสตชนเทอญ

อาแมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น