วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

การทำพิธี "สุหนัต" เป็นเครื่องหมายแสดงออกภายนอก ว่าบุคคลนั้นเป็นคนของพระเจ้า 

ปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องทำ "สุหนัตทางร่างกาย" แต่ต้องทำ "สุหนัตทางใจ" ว่าจะรักและซื่อสัตย์ต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียว

อาแมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น