วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"เยซู" แปลว่า "พระผู้ช่วยให้รอดพ้น" แล้วใครบ้างที่จะได้รับความช่วยเหลือนี้?

พระวรสารในวันนี้ ได้บอกให้เราทราบว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อชนทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา และทุกวัฒนธรรม ให้ได้รับความรอดพ้น

ขอให้เรามีใจกว้าง สามารถรักเพื่อนพี่น้องทุกคนได้ดังเช่นพระองค์เทอญ

อาแมน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น