วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง" สุภาษิตนี้คงจะตรงกับพระวรสารในวันนี้มากที่สุด 

"พวกเราเป่าขลุ่ย พวกเจ้าก็ไม่เต้นรำ พวกเราร้องเพลงโศกเศร้า พวกเจ้าก็ไม่ร่ำไห้ ยอห์นมาไม่กินไม่ดื่ม เขาก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิง บุตรแห่งมนุษย์มากินและดื่ม เขาก็ว่าดูซิ นักกินนักดื่ม เป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาป แต่พระปรีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยกิจการ" (มัทธิว 11:17-19)

 

เพราะมนุษย์พยายามหาข้อแก้ตัวต่างๆ นานา เพื่อปฏิเสธที่จะยอมรับ "ความจริง" ที่พระเยซูเจ้านำมาเผยแสดงให้พวกเขารู้ เหมือนเวลาที่เราเตือนเพื่อนด้วยความหวังดี แต่กลับไม่มีประโยชน์อะไร


ขอพระวาจาวันนี้เตือนใจเรา ให้กลับมาใส่ใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงเผยแสดงแก่เราผ่านทางพระวาจาทุกๆ วันเทอญ


อาแมนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น