วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

ค่ายคำสอน "เมษาฯ มาร์โก" ปี 2017

วัดนักบุญมาร์โก จัดค่ายคำสอน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 30 เมษายน 2017 เพื่อสอนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จักพระเยซูเจ้า และเตรียมพวกเขารับศีลศักดิ์สิทธิ์ตามช่วงอายุ

ในปีนี้ มีมาสเตอร์เณร จากบ้านเณรเล็กยอแซฟ สามพราน มาช่วยจัดค่ายคำสอน ได้แก่ ม.กอล์ฟ และ ม.บุ๊ค
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น