วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

พิธีเลือกสรรเข้าเป็น "คริสตชน"

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017 วัดนักบุญมาร์โก จัดพิธีเลือกสรรเข้าเป็น "คริสตชน" ซึ่งจะคัดเลือกบุคคลที่ได้เรียนคำสอนมาตลอดระยะเวลา 1 ปี หรือมากกว่านั่น เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาปในค่ำวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น