วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

พิธีเลือกสรรเข้าเป็น "คริสตชน" ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017 วัดนักบุญมาร์โก จัดพิธีเลือกสรรเข้าเป็น "คริสตชน" ครั้งที่สอง พร้อมทั้งมีการทำเครื่องหมาย "ตักน้ำล้างดวงตา" เพื่อเตือนใจว่า "พระเยซูเจ้าได้ทรงรักษาดวงตาที่มืดบอด ให้กลับมองเห็นแสงสว่างแล้ว"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น