วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"กฏแห่งการสะท้อนกลับ" = ถ้าเราทำสิ่งใดกับใคร เราก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับคืน เช่น ถ้าเรายิ้มให้ใคร เขาก็จะยิ้มให้เรา ถ้าเรานินทาใคร เขาก็จะนินทาเรา ฯลฯ

พระวาจาประจำวันนี้ปราถนาให้คริสตชนทุกคนเป็นกระจกสะท้อน "ความรัก" และ "ความเมตตากรุณา" ของพระเจ้า ให้แก่กันและกัน เพื่อจะได้ชื่อว่าเราเป็นบุตรของพระบิดาองค์เดียวกัน

อาแมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น