วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

กลุ่มนักฟุตบอล "St.Mark Academy Football Club"

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017 เวลา 13:00-15:00 น. วัดนักบุญมาร์โก ร่วมกับมูลนิธิคาริตัสกรุงเทพฯ จัดการแข่งขันฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน (ประจำเดือนมีนาคม) ภายใต้ชื่อโครงการ  "St.Mark Academy Football Club"

โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าผ่านทางกรฬาฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชน
2.เพื่อรวบรวมเด็กและเยาวชนมาฝึกหัดทักษะกีฬาฟุตบอล 
3.เพื่อเด็กและเยาวชนจะได้ห่างไกลสิ่งเสพติด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น