วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

สิ่งที่ต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน คือ "อาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว" 

ดังนั้น จงเตรียมตัวให้พร้อมทั้งกายและใจ ตัดสิ่งไม่จำเป็นทั้งหลายออกไป เพื่อเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์กันเถิด 

อาแมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น