วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

สิ่งของเซ่นไหว้อันมีคุณค่าแท้จริง น่าจะเป็นการมีเมตตาต่อกันและกัน

อาแมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น