วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

สิ่งใด "สำคัญที่สุด" ในชีวิตเรา ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นทำมาหากิน จนกระทั่งเข้านอน เรามีเป้าหมายทำไปเพื่ออะไร?

หากเป้าหมาย คือ การกลับไปอยู่ใกล้ชิดพระเป็นเจ้า จงจัดเวลาในแต่ละวันเพื่ออยู่กับพระองค์บ้างเทอญ

อาแมน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น