วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"ความฉลาด" อย่างแท้จริง ต้องไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเปิดรับความรู้ใหม่ๆ หรือข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ 

เพราะเขาจะเปิดใจยอมรับ ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเผยแสดงให้มนุษย์ทราบ

ดังนั้น จงเป็นคนฉลาดที่รู้จักสุภาพถ่อมตนเถิด

อาแมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น