วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกสิบสองคนออกไปเมื่อสองพันปีอย่างไร

พระเยซูเจ้ายังคงส่งคริสตชนออกไปในปัจจุบันอย่างนั้น

จุดประสงค์ของ "การส่งออก" ไม่ใช่เพียงการการช่วยเหลือฝ่ายร่างกาย แต่เป็น "การประกาศว่าพระอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว"

อาแมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น