วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

ใครเป็น "พี่น้อง" ของเราบ้าง?

คงไม่ใช่เพียงผู้ที่สืบสายโลหิตเดียวกันเท่านั้น แต่ควรเป็นมนุษย์ทุกคน ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นตามฉายาของพระองค์ 

ดังนั้น จงปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดา เพื่อสมกับที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาเทอญ

อาแมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น