วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

วันนี้ นำเสนอคำว่า "ซาตาน" (Satan) ในภาษาฮีบรู แปลว่า "ปรปักษ์" หรือ "ศัตรู" หรือ "คู่อริ"  

พระเยซูเจ้าตำหนิเปโตร "เจ้าซาตาน ถอยไปข้างหลังเรา อย่าขัดขวาง เจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้า แต่คิดอย่างมนุษย์" 

เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์คิดและทำตามใจตนเอง โดยไม่ยอมปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า เมื่อนั้น เรากำลังกลายเป็น "ซาตาน"

ขอพระเจ้าช่วยขจัด "จิตซาตาน" ออกไปห่างไกลจากตัวลูกด้วยเทอญ

อาแมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น