วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

"จงระวังเชื้อแป้งของชาวฟาริสี และเชื้อแป้งของกษัตริย์เฮโรด" พวกเขาไม่เคยเชื่อในพระเยซูเจ้า คอยแต่จะทดสอบและหาทางจับผิดพระองค์

ขอให้ความใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท ช่วยให้เราเขื่อและไว้วางใจในพระองค์ยิ่งขึ้นทุกวันเทอญ

อาแมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น