วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กิจกรรมวันเสาร์ "St.Mark Academy"

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2017 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์ จำนวน 40 คน ได้มาจัดกิจกรรมในธีม "กีฬาสี" ให้แก่เด็กและเยาวชน ณ วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น