วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บทเทศน์ประจำวัน โดย พ่อบอย

ภาษาสัญลักษณ์ในพระวรสารประจำวันนี้ ได้แก่
หูหนวก = ไม่เคยได้ยินเรื่องพระเยซู
เป็นใบ้ = ไม่เคยประกาศเรื่องพระเยซู

การที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาความหนวกใบ้ ก็เท่ากับเปิดหูของเขาให้ได้รู้จักพระองค์ และเมื่อรู้จักแล้ว จะได้นำไปเล่าให้ผู้อื่นฟังต่อไป ผู้ที่เชื่อก็จะได้รับความรอดพ้นจากการเป็นทาสของบาป

ขอพระองค์ทรงขจัดความหนวกใบ้ให้ห่างไกลจากลูกด้วยเทอญ

อาแมน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น