วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

"ระหว่างทาง..." โดย ย. ภราดา

ดวงอาทิตย์ 


ดวงอาทิตย์แสนเจิดจ้า 
พระโปรดมาประทานให้ 
ไม่เคยวินิจฉัย 
ส่องแสงไปทั่วทุกหน 

คนจนคนมั่งมี 
ทั้งชั่วดีทุกตัวคน 
บางคนยังคนยังสัปดน 
ร้อนก็ว่าไม่มาก็จะตาย 

จงเป็นดั่งดวงอาทิตย์ 
ดำเนินชีวิตให้ผ่องใส 
ส่องแสงให้กว้างไกล 
อย่าหวั่นไหว มั่งคงเอย 

- ย. ภราดา 


ปล. แรงบันดาลใจจาก "มัทธิว 5:45" 

"เพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์ 
พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว 
โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม" 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น