วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

"ระหว่างทาง..." โดย ย. ภราดา

ความท้าทายของงาน "ธรรมทูต" (Missionary) 


- นี่เป็นงานของพระเจ้า ไม่ใช่งานของฉัน 
- ต้องให้ทุกคนยึดติดมั่นคงกับพระเจ้า ไม่ใช่ที่ตัวฉัน 
- ไม่ยึดถือสถานที่ งาน และสิทธิอำนาจต่างๆ เป็นของตน พร้อมที่จะส่งต่อได้ทุกเมื่อ 
- เมื่องานเริ่มอยู่ตัวมั่นคงแล้ว ต้องพร้อมที่จะไปบุกเบิกในที่ใหม่ทันที 
- งานบุกเบิก คือ งานหลัก 
- การต้องอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคย เป็นเรื่องธรรมดา 
- มาเพื่อเป็นผู้รับใช้ ไม่ใช่เป็นเจ้าคนนายคน 
- ลิ้นต้องอ่อน เพื่อการเรียนรู้ภาษาต่างๆ 
- ใจต้องกว้าง เพื่อความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ที่มีความแตกต่าง 
- การเสี่ยงภยันตราย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ 
- ไม่ได้ให้ไปตาย แต่ต้องยอมตาย (เพื่อความจริงและด้วยความรัก) 
- ถ้าไม่มีความรักของพระเจ้า ทำไม่ได้อย่างแน่นอน 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น